Mua hàng online 03333.5555.4 (imess,zalo )

THỜI GIAN LÀM VIỆC

9h00AM - 18h00PM ( ngoài thời gian này vui lòng liên hệ trước khi qua )

Hỗ trợ và đặt hàng :

03333.55554 ( imess,zalo,viber) fb.com/coolingshop

THERMALPAD QNPLUM QMG60 6w/m-k ( 120 x 120 x 1.0 mm )

Giá bán: 240,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

THERMALPAD QNPLUM QMG60 6w/m-k ( 120 x 120 x 1.5 mm )

Giá bán: 280,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

THERMALPAD QNPLUM QMG60 6w/m-k ( 120 x 120 x 0.5 mm )

Giá bán: 200,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

IC Graphite Thermal Pad 40mmX40mm

Giá bán: 380,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

IC Graphite Thermal Pad 30mmX30mm

Giá bán: 300,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

THERMAL PAD QNPLUM 3w/m-k ( 20 x 20 x 1 mm ) x 8pc

Giá bán: 90,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

Gelid Thermal Pad 120 x 120 x 1,5 mm ( 6,2 W/mK)

Giá bán: 410,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

Gelid Thermal Pad 120 x 120 x 1 mm ( 6,2 W/mK)

Giá bán: 330,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

Gelid Thermal Pad 120 x 120 x 0,5 mm ( 6,2 W/mK)

Giá bán: 280,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

Gelid Thermal Pad 120 x 120 x 1,5 mm ( 12W/mk )

Giá bán: 550,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

Gelid Thermal Pad 120 x 120 x 1 mm ( 12W/mk )

Giá bán: 490,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

Gelid Thermal Pad 120 x 120 x 0,5 mm ( 12W/mk )

Giá bán: 400,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh
hết hàng

Gelid Thermal Pad 80 x 40 x 2mm ( 12W/mk )

Giá bán: 280,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh
hết hàng

Gelid Thermal Pad 80 x 40 x 1,5 mm ( 12W/mk )

Giá bán: 250,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

Gelid Thermal Pad 80 x 40 x 1 mm ( 12W/mk )

Giá bán: 200,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh

Gelid Thermal Pad 80 x 40 x 0,5mm ( 12W/mk )

Giá bán: 170,000 VND
Thêm vào giỏ So sánh
Nhận thanh toán